Steinars oversikt (utkast) ()
Steinars oversikt (utkast)
Altinn Digital Post
Brukerstøtte
Ta imot post
Onboarding innbygger
Vise post
Betaling
Avsenderkonto
Innbyggerkonto
Statistikk
Digital post
Onboarding virksomhet
Virksomhetskonto
Registrere meldingstjeneste
Meldingstjeneste
Videresende post
Gi tilgang til meldingstjeneste
Onboarding avsender
Delegere tilgang til meldingstjeneste
eFormidling
Avsenderkonto
Onboarding avsender
Ta imot post
Formidle post
Altinn Formidling
Avsenderkonto
Digital post
Brukerstøtte
Betaling
Statistikk
Onboarding avsender
Ta imot post
Formidle post
Gi tilgang til formidlingsstjeneste
Registrere formidlingstjeneste
Formidlingstjeneste
Delegere tilgang til formidlingstjeneste
Kontakt- og reservasjonsregisteret
Innbyggerkonto
Adresse-oppslag
Onboarding adresse-konsument
Adresse-konsument-konto
Brukerstøtte
Betaling
Statistikk
Reservasjon
Onboarding innbygger
ELMA
Onboarding mottaker
Adresse-oppslag
Forvalte dokumenttyper for mottaker
Onboarding tjenesteleverandør
Tjenesteleverandørkonto
Mottaker
Mottakers kapabiliteter
Ta imot post
Validering
Tilgjengeliggjøring
Varsling
Revarsling
Mottatt post
Vise post
Tilgangskontroll
Vise post
Visningskvittering
Besøk til postkassen
Onboarding avsender
Opprette konto
Aktivere konto
Formidle tilgang
Mottatt signert kontrakt
Onboarding innbygger
Opprette konto
Formidle tilgang
Aktivere konto
Innbygger fyller 13 år
Digital Post til Innbyggere
Onboarding avsender
Brukerstøtte
Ta imot post
Onboarding innbygger
Vise post
Betaling
Avsenderkonto
Innbyggerkonto
Statistikk
Digital post
Bytte postkasse
Delegere tilgang
Slette postkasse
Ta imot post
Validering
Tilgjengeliggjøring
Varsling
Revarsling
Mottatt post
Vise post
Tilgangskontroll
Vise post
Visningskvittering
Besøk til postkassen
Onboarding avsender
Opprette konto
Formidle tilgang
Aktivere konto
Mottatt signert kontrakt
Onboarding innbygger
Opprette konto
Formidle tilgang
Aktivere konto
Postkasse valgt
Onboarding virksomhet
Opprette konto
Aktivere konto
Formidle tilgang
Virksomhet registrert i Enhetsregisteret
Maskinporten
Utstede autorisasjons-bevis
Onboarding API-tilbyder
Onboarding API-konsument
Opprette autorisasjon
Tildele autorisasjon
Autorisasjon
Autorisasjons- tildeling
Autorisasjonsklient
API-tilbyder-konto
API-konsument-konto
Brukerstøtte
Betaling
Statistikk
Opprette autorisasjons-klient
Altinn Autorisasjon
Delegere autorisasjon
Opprette autorisasjon
Be om tilgang
Onboarding virksomhet
Tilbyder av virksomhetssertifikat
Utstede virksomhets- sertifikat
KS SvarUt
KS SvarInn
Ta imot post
Tilgjengeliggjøring
Mottatt post
Formidle post
Tilgangskontroll
Formidle post
Forespørsel om post
Onboarding avsender
Opprette konto
Formidle tilgang
Aktivere konto
Mottatt signert kontrakt
ID-porten
Enhetsregisteret
Folkeregisteret
Fagsystem
Registrere meldingstjeneste
Gi tilgang til meldingstjeneste
Videresende post
Delegere tilgang til meldingstjeneste
Delegere tilgang
Bytte postkasse
Registrere formidlingstjeneste
Gi tilgang til formidlingstjeneste
Delegere tilgang til formidlingstjeneste
Slette postkasse
Altinn Digital Post Avsenderkonto
Altinn Digital Post Betaling
Altinn Digital Post Brukerstøtte
Altinn Digital Post Vise post
Altinn Digital Post Digital post
Altinn Digital Post Videresende post
Altinn Digital Post Registrere meldingstjeneste
Altinn Digital Post Onboarding avsender
Altinn Digital Post Virksomhetskonto
Altinn Digital Post Delegere tilgang til meldingstjeneste
Altinn Digital Post Innbyggerkonto
Altinn Digital Post Statistikk
Altinn Digital Post Gi tilgang til meldingstjeneste
Altinn Digital Post Onboarding virksomhet
Altinn Digital Post Meldingstjeneste
Altinn Digital Post Ta imot post
Altinn Digital Post Onboarding innbygger
eFormidling Formidle post
eFormidling Ta imot post
eFormidling Onboarding avsender
eFormidling Avsenderkonto
Altinn Formidling Ta imot post
Altinn Formidling Brukerstøtte
Altinn Formidling Formidle post
Altinn Formidling Formidlingstjeneste
Altinn Formidling Betaling
Altinn Formidling Statistikk
Altinn Formidling Delegere tilgang til formidlingstjeneste
Altinn Formidling Registrere formidlingstjeneste
Altinn Formidling Digital post
Altinn Formidling Gi tilgang til formidlingsstjeneste
Altinn Formidling Avsenderkonto
Altinn Formidling Onboarding avsender
Kontakt- og reservasjonsregisteret Brukerstøtte
Kontakt- og reservasjonsregisteret Onboarding innbygger
Kontakt- og reservasjonsregisteret Betaling
Kontakt- og reservasjonsregisteret Adresse-oppslag
Kontakt- og reservasjonsregisteret Onboarding adresse-konsument
Kontakt- og reservasjonsregisteret Statistikk
Kontakt- og reservasjonsregisteret Reservasjon
Kontakt- og reservasjonsregisteret Innbyggerkonto
Kontakt- og reservasjonsregisteret Adresse-konsument-konto
ELMA Mottakers kapabiliteter
ELMA Adresse-oppslag
ELMA Onboarding tjenesteleverandør
ELMA Tjenesteleverandørkonto
ELMA Onboarding mottaker
ELMA Forvalte dokumenttyper for mottaker
ELMA Mottaker
Ta imot post Ta imot post
Ta imot post Revarsling
Ta imot post Varsling
Ta imot post Validering
Ta imot post Tilgjengeliggjøring
Validering Tilgjengeliggjøring
Tilgjengeliggjøring Varsling
Varsling Revarsling
Mottatt post Validering
Vise post Vise post
Vise post Tilgangskontroll
Vise post Visningskvittering
Vise post Vise post
Tilgangskontroll Vise post
Vise post Visningskvittering
Besøk til postkassen Tilgangskontroll
Onboarding avsender Onboarding avsender
Onboarding avsender Formidle tilgang
Onboarding avsender Opprette konto
Onboarding avsender Aktivere konto
Opprette konto Aktivere konto
Aktivere konto Formidle tilgang
Mottatt signert kontrakt Opprette konto
Onboarding innbygger Aktivere konto
Onboarding innbygger Opprette konto
Onboarding innbygger Onboarding innbygger
Onboarding innbygger Formidle tilgang
Opprette konto Aktivere konto
Aktivere konto Formidle tilgang
Innbygger fyller 13 år Opprette konto
Digital Post til Innbyggere Avsenderkonto
Digital Post til Innbyggere Delegere tilgang
Digital Post til Innbyggere Vise post
Digital Post til Innbyggere Innbyggerkonto
Digital Post til Innbyggere Onboarding avsender
Digital Post til Innbyggere Brukerstøtte
Digital Post til Innbyggere Statistikk
Digital Post til Innbyggere Onboarding innbygger
Digital Post til Innbyggere Digital post
Digital Post til Innbyggere Slette postkasse
Digital Post til Innbyggere Betaling
Digital Post til Innbyggere Bytte postkasse
Digital Post til Innbyggere Ta imot post
Ta imot post Ta imot post
Ta imot post Validering
Ta imot post Varsling
Ta imot post Revarsling
Ta imot post Tilgjengeliggjøring
Validering Tilgjengeliggjøring
Tilgjengeliggjøring Varsling
Varsling Revarsling
Mottatt post Validering
Vise post Vise post
Vise post Tilgangskontroll
Vise post Vise post
Vise post Visningskvittering
Tilgangskontroll Vise post
Vise post Visningskvittering
Besøk til postkassen Tilgangskontroll
Besøk til postkassen Vise post
Onboarding avsender Aktivere konto
Onboarding avsender Formidle tilgang
Onboarding avsender Opprette konto
Onboarding avsender Onboarding avsender
Onboarding innbygger Opprette konto
Onboarding innbygger Formidle tilgang
Onboarding innbygger Aktivere konto
Onboarding innbygger Onboarding innbygger
Opprette konto Aktivere konto
Aktivere konto Formidle tilgang
Postkasse valgt Opprette konto
Onboarding virksomhet Aktivere konto
Onboarding virksomhet Formidle tilgang
Onboarding virksomhet Onboarding virksomhet
Onboarding virksomhet Opprette konto
Opprette konto Aktivere konto
Aktivere konto Formidle tilgang
Virksomhet registrert i Enhetsregisteret Opprette konto
Maskinporten Statistikk
Maskinporten Autorisasjonsklient
Maskinporten Onboarding API-konsument
Maskinporten Tildele autorisasjon
Maskinporten Onboarding API-tilbyder
Maskinporten Autorisasjon
Maskinporten Brukerstøtte
Maskinporten API-tilbyder-konto
Maskinporten Utstede autorisasjons-bevis
Maskinporten API-konsument-konto
Maskinporten Opprette autorisasjons-klient
Maskinporten Betaling
Maskinporten Opprette autorisasjon
Maskinporten Autorisasjons- tildeling
Opprette autorisasjon Altinn Autorisasjon
Altinn Autorisasjon Onboarding virksomhet
Altinn Autorisasjon Opprette autorisasjon
Altinn Autorisasjon Delegere autorisasjon
Altinn Autorisasjon Be om tilgang
Tilbyder av virksomhetssertifikat Utstede virksomhets- sertifikat
Ta imot post Ta imot post
Ta imot post Tilgjengeliggjøring
Mottatt post Tilgjengeliggjøring
Formidle post Formidle post
Formidle post Formidle post
Formidle post Tilgangskontroll
Tilgangskontroll Formidle post
Forespørsel om post Tilgangskontroll
Onboarding avsender Formidle tilgang
Onboarding avsender Opprette konto
Onboarding avsender Aktivere konto
Onboarding avsender Onboarding avsender
Opprette konto Aktivere konto
Aktivere konto Formidle tilgang
Mottatt signert kontrakt Opprette konto
Registrere meldingstjeneste Registrere meldingstjeneste
Gi tilgang til meldingstjeneste Gi tilgang til meldingstjeneste
Videresende post Videresende post
Delegere tilgang til meldingstjeneste Delegere tilgang til meldingstjeneste
Delegere tilgang Delegere tilgang
Bytte postkasse Bytte postkasse
Registrere formidlingstjeneste Registrere formidlingstjeneste
Gi tilgang til formidlingstjeneste Gi tilgang til formidlingsstjeneste
Delegere tilgang til formidlingstjeneste Delegere tilgang til formidlingstjeneste
Slette postkasse Slette postkasse