Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) ()
modelx:antora_component
modelx:antora_version
modelx:antora_module
dct:type
modelx:book_front_cover_image
modelx:book_back_cover_image
modelx:antora_update_script
difi:abstractionLevel
difi:metaLevel
difi:namespace
digdir:link1
digdir:logo
difi:language
difi:name_no
difi:name_en
difi:description_no
difi:description_en
label
difi:notes
modelx:site_url
modelx:author_name
modelx:author_email
modelx:skip_view_image
modelx:antora_file