Vedlegg A - Sammenligning med alternative framstillinger ()