Bok-samhandlingsmønstre ()
Bok-samhandlingsmønstre
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Vedlegg C - Løsninger og teknologier
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Referanser
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Vedlegg D - Kvalitetsegenskaper
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Vedlegg A - Sammenligning med alternative framstillinger
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Veiledning til valg av mønstre og løsninger
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Samhandlingsmønstre og utvekslingsmønstre
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Vedlegg B - Referanse til Europa
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Grunnleggende konsepter og begreper
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Forretningsmessige brukstilfeller
Utkast til oppdatering av nasjonal referansearkitektur for datautveksling (2021) Introduksjon
Introduksjon Forretningsmessige brukstilfeller
Samhandlingsmønstre og utvekslingsmønstre Veiledning til valg av mønstre og løsninger
Samhandlingsmønstre og utvekslingsmønstre Map utvekslingsmønstre til samhandlingsmønstre
Samhandlingsmønstre og utvekslingsmønstre Generiske samhandlingsmønstre
Samhandlingsmønstre og utvekslingsmønstre Introduksjon
Samhandlingsmønstre og utvekslingsmønstre Utvekslingsmønstre
Generiske samhandlingsmønstre Utvekslingsmønstre
Utvekslingsmønstre Map utvekslingsmønstre til samhandlingsmønstre
Introduksjon Generiske samhandlingsmønstre
Veiledning til valg av mønstre og løsninger Utkast til rammeverk for erfaringsbasert veiledning
Veiledning til valg av mønstre og løsninger Mapping fra utvekslingsmønstre til samhandlingsmønstre
Veiledning til valg av mønstre og løsninger Eksempler
Veiledning til valg av mønstre og løsninger Overordnet metode
Veiledning til valg av mønstre og løsninger Generelt
Veiledning til valg av mønstre og løsninger Referanser
Generelt Overordnet metode
Maler og fellesløsninger Eksempler
Overordnet metode Mapping fra utvekslingsmønstre til samhandlingsmønstre
Utkast til rammeverk for erfaringsbasert veiledning Maler og fellesløsninger
Mapping fra utvekslingsmønstre til samhandlingsmønstre Utkast til rammeverk for erfaringsbasert veiledning
Vedlegg A - Sammenligning med alternative framstillinger Vedlegg B - Referanse til Europa
Vedlegg A - Sammenligning med alternative framstillinger Map nytt sett samhandlingsmønstre til ver. 1 (NAV)
Vedlegg A - Sammenligning med alternative framstillinger Map nasjonale samhandlingsmønstre mot eHelse
Vedlegg A - Sammenligning med alternative framstillinger eHelse samhandlingsformer
Map nasjonale samhandlingsmønstre mot eHelse Map nytt sett samhandlingsmønstre til ver. 1 (NAV)
eHelse samhandlingsformer Map nasjonale samhandlingsmønstre mot eHelse
Referanser Vedlegg A - Sammenligning med alternative framstillinger
Vedlegg B - Referanse til Europa Generelt
Vedlegg B - Referanse til Europa International Data Spaces Reference Architecture Model
Vedlegg B - Referanse til Europa CEF eDelivery API pilot
Vedlegg B - Referanse til Europa Gaia-X
Vedlegg B - Referanse til Europa OPENDEI RAF
Vedlegg B - Referanse til Europa Single Digital Gateway Regulation
Vedlegg B - Referanse til Europa Vedlegg C - Løsninger og teknologier
CEF eDelivery API pilot Single Digital Gateway Regulation
Generelt CEF eDelivery API pilot
Gaia-X OPENDEI RAF
Single Digital Gateway Regulation International Data Spaces Reference Architecture Model
International Data Spaces Reference Architecture Model Gaia-X
Forretningsmessige brukstilfeller Grunnleggende konsepter og begreper
Vedlegg C - Løsninger og teknologier Vedlegg D - Kvalitetsegenskaper
Grunnleggende konsepter og begreper Sentrale begreper
Grunnleggende konsepter og begreper Grunnleggende modell for datautveksling
Grunnleggende konsepter og begreper Tidligere definerte begreper
Grunnleggende konsepter og begreper Samhandlingsmønstre og utvekslingsmønstre
Grunnleggende konsepter og begreper Meldinger - basis objektmodell
Grunnleggende modell for datautveksling Sentrale begreper
Sentrale begreper Meldinger - basis objektmodell
Tidligere definerte begreper Grunnleggende modell for datautveksling
Vedlegg D - Kvalitetsegenskaper Egenskaper relatert til teknisk samhanding
Vedlegg D - Kvalitetsegenskaper Generelt
Vedlegg D - Kvalitetsegenskaper Andre egenskaper
Vedlegg D - Kvalitetsegenskaper Egenskaper relatert til semantisk interoperabilitet
Vedlegg D - Kvalitetsegenskaper Egenskaper relatert til juridiske forhold
Vedlegg D - Kvalitetsegenskaper Egenskaper relatert til organisatorisk samhandling
Generelt Egenskaper relatert til juridiske forhold
Egenskaper relatert til juridiske forhold Egenskaper relatert til organisatorisk samhandling
Egenskaper relatert til organisatorisk samhandling Egenskaper relatert til semantisk interoperabilitet
Egenskaper relatert til semantisk interoperabilitet Egenskaper relatert til teknisk samhanding
Egenskaper relatert til teknisk samhanding Andre egenskaper