Altinn Broker inngår i en helhetlig arkitektur for meldingsutveklsing og datadeling ()