Altinn Broker gir spesialiserte tjenester til andre løsninger for meldingsutveklsing ()