Altinn Broker eksistrer som selvstendig produkt med egne kunder ()