Beskrivelser av datakilder og endepunkt for direkte oppslag ()