Data- og API-katalog ()
Data- og API-katalog
difi:namespace
Katalogtjenester https://registrering-fdk.ppe.brreg.no/
Katalogtjenester Datakatalog
Katalogtjenester Søke-API
Katalogtjenester Tilby metadata
Katalogtjenester Høste-ADMIN (HARVESTER ADMIN/DCAT) - fuseki
Katalogtjenester Innhøstings-API
Katalogtjenester Beskrivelser av datakilder og endepunkt for direkte oppslag
Katalogtjenester API - katalog
Katalogtjenester Datahøsting (HARVESTER)
Katalogtjenester Søkedatabase (SEARCH-DB) - elasticsearch
Katalogtjenester Registrerings-API (REGISTRATION API)
Katalogtjenester Registringsdatabase (REGISTRATION DB) - elasticsearch
Katalogtjenester Dataregistrering (REGISTRATION)
Katalogtjenester Fellesdatakatalog.brreg.no
Datakatalog Søke-API
Datakatalog Fellesdatakatalog.brreg.no
Tilby metadata API - katalog
Tilby metadata Datakatalog
API - katalog Fellesdatakatalog.brreg.no
API - katalog Søke-API
Søkedatabase (SEARCH-DB) - elasticsearch Tilby metadata
Søkedatabase (SEARCH-DB) - elasticsearch Beskrivelser av datakilder og endepunkt for direkte oppslag
Datahøsting (HARVESTER) Søkedatabase (SEARCH-DB) - elasticsearch
Innhøstings-API Datahøsting (HARVESTER)
Høste-ADMIN (HARVESTER ADMIN/DCAT) - fuseki Datahøsting (HARVESTER)
https://registrering-fdk.ppe.brreg.no/ Dataregistrering (REGISTRATION)
Dataregistrering (REGISTRATION) Registringsdatabase (REGISTRATION DB) - elasticsearch
Dataregistrering (REGISTRATION) Registrerings-API (REGISTRATION API)
Dataregistrering (REGISTRATION) https://registrering-fdk.ppe.brreg.no/
Registrerings-API (REGISTRATION API) Dataregistrering (REGISTRATION)
Registringsdatabase (REGISTRATION DB) - elasticsearch Beskrivelser av datakilder og endepunkt for direkte oppslag
Registringsdatabase (REGISTRATION DB) - elasticsearch Dataregistrering (REGISTRATION)