KoFuVi vs API-katalogen ()
KoFuVi vs API-katalogen
difi:namespace
Katalogtjenester Datakatalog
Katalogtjenester Tilby metadata
Katalogtjenester API - katalog
Katalogtjenester Beskrivelser av datakilder og endepunkt for direkte oppslag
Katalogtjenester Søke-API
Katalogtjenester Registringsdatabase (REGISTRATION DB) - elasticsearch
Katalogtjenester https://registrering-fdk.ppe.brreg.no/
Katalogtjenester Registrerings-API (REGISTRATION API)
Katalogtjenester Dataregistrering (REGISTRATION)
Katalogtjenester Høste-ADMIN (HARVESTER ADMIN/DCAT) - fuseki
Katalogtjenester Fellesdatakatalog.brreg.no
Katalogtjenester Innhøstings-API
Katalogtjenester Søkedatabase (SEARCH-DB) - elasticsearch
Katalogtjenester Datahøsting (HARVESTER)
Datakatalog Søke-API
Datakatalog Fellesdatakatalog.brreg.no
Tilby metadata Datakatalog
Tilby metadata API - katalog
API - katalog Søke-API
API - katalog Fellesdatakatalog.brreg.no
Søkedatabase (SEARCH-DB) - elasticsearch Tilby metadata
Søkedatabase (SEARCH-DB) - elasticsearch Beskrivelser av datakilder og endepunkt for direkte oppslag
Enhetsinformasjon Datahøsting (HARVESTER) Enhetsinformasjon
Datahøsting (HARVESTER) Søkedatabase (SEARCH-DB) - elasticsearch
Innhøstings-API Datahøsting (HARVESTER)
Høste-ADMIN (HARVESTER ADMIN/DCAT) - fuseki Datahøsting (HARVESTER)
https://registrering-fdk.ppe.brreg.no/ Dataregistrering (REGISTRATION)
Dataregistrering (REGISTRATION) Registringsdatabase (REGISTRATION DB) - elasticsearch
Dataregistrering (REGISTRATION) Registrerings-API (REGISTRATION API)
Dataregistrering (REGISTRATION) https://registrering-fdk.ppe.brreg.no/
Registrerings-API (REGISTRATION API) Dataregistrering (REGISTRATION)
Registringsdatabase (REGISTRATION DB) - elasticsearch Beskrivelser av datakilder og endepunkt for direkte oppslag
Registringsdatabase (REGISTRATION DB) - elasticsearch Dataregistrering (REGISTRATION)
KoFuVi Digitale kontaktopplysninger
KoFuVi Varslingsinformasjon (epost eller mobil)
KoFuVi Enhetsregisteret
KoFuVi Enhetsinformasjon
KoFuVi Maskinlesbart grensesnitt for data INN
KoFuVi Data INN-tjenester
KoFuVi KoFuVi
KoFuVi Fullmakter
Enhetsregisteret Varslingsinformasjon (epost eller mobil)
Enhetsregisteret Data INN-tjenester
Enhetsregisteret Enhetsinformasjon
Enhetsregisteret KoFuVi
Enhetsregisteret Digitale kontaktopplysninger
Enhetsregisteret Fullmakter
Maskinlesbart grensesnitt for data INN Data INN-tjenester
Altinn Portal Data INN-tjenester