Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) ()
Fra leverandørsamspill til brukerreiser
Tjenesteorientering(1) (copy)
Tjenesteorientering(2) (copy)
Tjenesteorientering(2)
Fra samhandlende aktører til sammenhengende tjenester (copy)
Fra samhandlende aktører til sammenhengende tjenester (copy) (copy) (copy)
Tjenesteorientering(1)
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Lagrede data
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Data
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Utdata
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Inndata
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Foregående ledd i tjenestekjede
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Neste ledd i tjenestekjede
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Foregående ledd i tjenestekjede
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Neste ledd i tjenestekjede
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Samhandlingsaktør
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Utgående hendelser
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Prosesseringssteg
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Inngående hendelser
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Utgående hendelser
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Samhandlingsprosess
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Inngående hendelser
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Tjenester (digitale og fysiske)
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Automatisert tjeneste
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører)
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Fysisk tjeneste
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Informasjons-tjenester
realiserer Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Tjenester (digitale og fysiske)
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Bruker (samhandlingsaktør)
Tjenester (digitale og fysiske) Leverandørsamspill (samhandlingsaktører)
tjener Tjenester (digitale og fysiske) Leverandørsamspill (samhandlingsaktører)
tjener Bruker (samhandlingsaktør) Leverandørsamspill (samhandlingsaktører)