Fra samhandlende aktører til sammenhengende tjenester (copy) ()
Fra samhandlende aktører til sammenhengende tjenester (copy)
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Samhandlingsaktør
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Prosesseringssteg
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Neste ledd i tjenestekjede
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Foregående ledd i tjenestekjede
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Inndata
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Foregående ledd i tjenestekjede
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Inngående hendelser
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Lagrede data
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Utdata
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Neste ledd i tjenestekjede
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Informasjons-tjenester
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Automatisert tjeneste
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Utgående hendelser
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Utgående hendelser
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Data
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Inngående hendelser
Leverandørsamspill (samhandlingsaktører) Fysisk tjeneste
Foregående ledd i tjenestekjede Inngående hendelser
Foregående ledd i tjenestekjede Samhandlingsaktør
Samhandlingsaktør Neste ledd i tjenestekjede
Samhandlingsaktør Prosesseringssteg
Utgående hendelser Neste ledd i tjenestekjede
Utdata
Inndata
Prosesseringssteg Lagrede data
Prosesseringssteg Lagrede data
Prosesseringssteg Utgående hendelser
Inngående hendelser Prosesseringssteg
Sammenhengende tjenester Brukerreise (egen prosess)
Sammenhengende tjenester Automatisert tjeneste
Sammenhengende tjenester Fysisk tjeneste
Sammenhengende tjenester Informasjons-tjenester
Sammenhengende tjenester Egen prosess (brukerreise)
Sammenhengende tjenester Data
Samhandlingsaktør Person
Samhandlingsaktør Virksomhet
Samhandlingsaktør Maskin
Informasjons-tjenester Brukerreise (egen prosess)
Data Informasjons-tjenester
Automatisert tjeneste Brukerreise (egen prosess)
Brukerreise (egen prosess) Samhandlingsaktør
Fysisk tjeneste Brukerreise (egen prosess)