Felles økosystem som overbygg ()
Felles √łkosystem som overbygg
Modell for felles økosystem
Virksomhetens verdikjeder
Sluttbrukertjenester
Integrerbare sluttbrukertjenestrer
Eksterne lenker (Integrerbare sluttbrukertjenestrer)
Utvikling, produksjon, analyse av data
Plattformer for tjenesteutvikling og -produksjon
Eksterne lenker (Plattformer for tjenesteutvikling og -produksjon)
Sammenstilling av data og datalagring
Sammenstilling av data og datalagring
Distribuerte datakilder- rådata
Distribuerte datakilder
Distribuerte datakilder og registre
Distribuerte datakilder
Infrastruktur
Katalogtjenester
Tillitstjenester
Tillitstjenester
Tillitstjenester
Katalogtjenester
Datautveksling og integrasjon
Datautveksling og integrasjon
Fagområder
Informasjons-forvaltning
Eksterne lenker
Informasjonssikkerhet
Eksterne lenker
Arkitektur og standardisering
Eksterne lenker
Eksterne lenker (Fagområder)
Ressurser for dataanalyse
Ressurser for dataanalyse
Regelverk og juridisk koordinering
Eksterne lenker (Regelverk og juridisk koordinering)
Innovasjon og digitalisering
Eksterne lenker Innovasjon og digitalisering)
Strategisk samordning og koordinering
Eksterne lenker (Virkemidler og finansiering) (copy)
Virkemidler og finansiering
Eksterne lenker (Virkemidler og finansiering)
Styring av sammenhengende tjenester
Eksterne lenker (Virkemidler og finansiering) (copy) (copy)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Ledd i tjenestekjede
Eksterne lenker (Tjenestekjeder )
Aktører
Statlig sektor
Privat sektor
Frivillig sektor
Kommunal sektor
Innbygger
Regjering, Departementer og KS
Eksterne lenker (Aktører)
Eksterne lenker
Modell for felles økosystem Virksomhetens verdikjeder
Modell for felles økosystem Aktører
Virksomhetens verdikjeder Virkemidler og finansiering
Virksomhetens verdikjeder Utvikling, produksjon, analyse av data
Virksomhetens verdikjeder Regelverk og juridisk koordinering
Virksomhetens verdikjeder Sluttbrukertjenester
Virksomhetens verdikjeder Styring av sammenhengende tjenester
Virksomhetens verdikjeder Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Virksomhetens verdikjeder Innovasjon og digitalisering
Virksomhetens verdikjeder Strategisk samordning og koordinering
Sluttbrukertjenester Integrerbare sluttbrukertjenestrer
Integrerbare sluttbrukertjenestrer Eksterne lenker (Integrerbare sluttbrukertjenestrer)
Utvikling, produksjon, analyse av data Sammenstilling av data og datalagring
Utvikling, produksjon, analyse av data Fagområder
Utvikling, produksjon, analyse av data Distribuerte datakilder- rådata
Utvikling, produksjon, analyse av data Ressurser for dataanalyse
Utvikling, produksjon, analyse av data Distribuerte datakilder og registre
Utvikling, produksjon, analyse av data Plattformer for tjenesteutvikling og -produksjon
Plattformer for tjenesteutvikling og -produksjon Eksterne lenker (Plattformer for tjenesteutvikling og -produksjon)
Infrastruktur Datautveksling og integrasjon
Infrastruktur Katalogtjenester
Infrastruktur Tillitstjenester
Infrastruktur Tillitstjenester
Fagområder Eksterne lenker (Fagområder)
Fagområder Informasjonssikkerhet
Fagområder Informasjons-forvaltning
Fagområder Arkitektur og standardisering
Informasjons-forvaltning Eksterne lenker
Informasjonssikkerhet Eksterne lenker
Arkitektur og standardisering Eksterne lenker
Regelverk og juridisk koordinering Eksterne lenker (Regelverk og juridisk koordinering)
Innovasjon og digitalisering Eksterne lenker Innovasjon og digitalisering)
Strategisk samordning og koordinering Eksterne lenker (Virkemidler og finansiering) (copy)
Virkemidler og finansiering Eksterne lenker (Virkemidler og finansiering)
Styring av sammenhengende tjenester Eksterne lenker (Virkemidler og finansiering) (copy) (copy)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data) Ledd i tjenestekjede
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data) Eksterne lenker (Tjenestekjeder )
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Tjenestekjeder (hendelser, tjenester, data)
Aktører Statlig sektor
Aktører Innbygger
Aktører Kommunal sektor
Aktører Privat sektor
Aktører Eksterne lenker (Aktører)
Aktører Regjering, Departementer og KS
Aktører Frivillig sektor