Altinn Broker As-Is ()
Altinn Broker As-Is
Altinn Broker As-Is Altinn formidling 2.0 - forretningstjenester og prosesser (Steinars modell)
Altinn Broker As-Is Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester - service usage
Altinn Broker As-Is Atlinn 2.0 formidling - applikasjoner og teknologier
Altinn Broker As-Is Altinn Formidling 2.0 - Roller
Altinn Broker As-Is Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester og API-er
Altinn Broker As-Is Altinn Formidling 2.0 - eksisterende løsningsskisse
Altinn Broker As-Is Altinn formidling - applikasjonstjenester - flow
Altinn Broker As-Is Altinn 2.0 formidling - assessment
Altinn Broker As-Is Altinn formidling 2.0 - sekvensdiagram (påbegynt)
Altinn Broker As-Is Altinn formidling 2.0 - kapabiliteter
Altinn formidling 2.0 - forretningstjenester og prosesser (Steinars modell) Altinn formidling 2.0 - sekvensdiagram (påbegynt)
Altinn Formidling 2.0 - eksisterende løsningsskisse Altinn 2.0 formidling - assessment
Altinn formidling - applikasjonstjenester - flow Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester - service usage
Altinn Formidling 2.0 - Roller Altinn formidling 2.0 - forretningstjenester og prosesser (Steinars modell)
Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester og API-er Atlinn 2.0 formidling - applikasjoner og teknologier
Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester - service usage Altinn formidling 2.0 - applikasjonstjenester og API-er
Altinn formidling 2.0 - sekvensdiagram (påbegynt) Altinn formidling - applikasjonstjenester - flow
Altinn formidling 2.0 - kapabiliteter Altinn Formidling 2.0 - Roller
Atlinn 2.0 formidling - applikasjoner og teknologier Altinn Formidling 2.0 - eksisterende løsningsskisse