Tilby brukervnnlig løsning for å sende og motta ()