Grunnleggende modell for meldingsutveksling ()
modelx:antora_component
modelx:antora_version
modelx:antora_module
dct:type
modelx:view_reference
drill down