Behov for å sende data til andre, utenfor egen organisasjon ()