Notifikasjon om endret datasett (master); for oppdatering av avledete datasett (slaver) ()