Avsenders prosess for å sende melding og vedlegg ()