Elektronisk direktemelding mellom mennesker (online) (copy) ()