Publisering flere til flere ukjente abonnenter (pub-sub) ()
drill down