Presentasjon av sanntids sporing i avsenders GUI ()