Behov for å hente informasjon fra andre, utenfor egen organisasjon ()