Felles API-er på tvers av løsningene for meldingsutveksling ()