Felles kapabiliteter for alle dagens meldingsprodukter ()