Forsendelse - en til flere kjente ()
modelx:antora_component
modelx:antora_version
modelx:antora_module
dct:type
modelx:view_reference
drill down
modelx:antora_file
modelx:view_autodoc_layout