Praktisk størrelsesbegrensing på ca. 1GB meldinger ()