Sluttbrukers prosess for å motta melding via Altinn GUI ()