Løsnigskonsepter utenfor scope for Altinn Broker ()