Publisering flere til flere ukjente via en hendelsesliste (event-streaming) ()
drill down