GUI for registrering og opplasting av OAS-filer ()