Slik utvikler du

Har du tjenester som du trenger å styre tilgangen til sparer du både tid og kostnader på å ta i bruk nasjonale felleskomponenter som allerede finnes. ID-porten verifiserer sluttbrukers identitet og Altinn kontrollerer at sluttbruker har tilgang til å bruke tjenesten.

Slik går dere frem:

 1. Opprette ny tjenesteeier i Altinn Hvis det er første gang dere lager tjeneste i Altinn må tjensteeier opprettes i løsningen. Ta kontakt med din serviceleder eller tjenesteeier@altinn.no for å bistand til dette.
 2. Definere brukerbehov og designe tjenesten
  Tenk nøye gjennom hele prosessen fra et brukerperspektiv. Hva er utfordringen og hvem skal den løses for? Hvilket behov skal tjenesten dekke? Er brukeren en person eller en organisasjon – eller kanskje begge deler? Hvilke data skal hentes inn, tilgjengeliggjøres, eller formidles til bruker? Lag gjerne en skisse til kommunikasjon med brukeren og test skissen på folk i målgruppen. God planlegging er nøkkelen til et godt resultat. Sjekk Guide: Hvordan jobbe brukerorientert? for inspirasjon.
 3. Få tilgang til REST-API
  Har du ikke utviklet tjenester i Altinn før trenger du tilgang til våre løsninger. For å utvikle tjenesten får du tilgang til Altinn sin tjenesteutviklingsløsning. I tillegg trenger du API nøkkel for å kunne benytte REST-tjenester. Les Kom i gang med utvikling.
 4. Tilrettelegge for integrasjon mot ID-porten
  Har du ikke allerede en integrasjon mot ID-porten må dette etableres. Difi. har utarbeidet en guide som beskriver hvordan dette gjøres. Les om dette i Difi sin Samarbeidsportal.
 5. Tilrettelegge for integrasjon mot Maskinporten For å bruke autorisasjonstjenester i REST må tjenesteeier autentisere seg. Vi anbefaler å bruke Maskinporten for dette, les Autentisering med kun Maskinporten.
 6. Opprette lenketjeneste i Altinn sin tjenesteutviklingsløsning
  For å bruke Altinn til tilgangsstyring må ressursen man tilgangsstyrer til registreres i vår løsning. Dette gjøres ved å opprette en Lenketjeneste i vår tjenesteutviklingsløsning. På tjenesten legges det inn informasjon om hvem som skal få lov til å bruke tjenesten og hvilken nettside sluttbruker skal rutes til når tilgangskontrollen er utført. Les mer om dette i brukerveiledning for TUL.
 7. Tilrettelegge for integrasjon mot Altinn
  Altinn sitt REST API for autorisasjon benyttes til hente informasjon om ut hvem bruker kan opptre på vegne av og hvilke rettigheter vedkommende har.
 8. Teste tjenestene
  Altinn har et eget testmiljø hvor du kan teste om tjenester og grensesnitt virker som det skal. I testmiljøet bruker du fiktive testpersoner og organisasjoner. Når du har kommet så langt i utviklingen er det også viktig å brukerteste den endelige løsningen på reelle folk i målgruppen. Det vil sikre at det ikke er noen showstoppere for de som skal bruke tjenestene.
 9. Produksjonssette tjenesten
  Når tjenesten er testet ende til ende kan den produksjonssettes. Dette bestiller du hos oss. Det bør tas høyde for å verifisere at tjenesten fungerer tilfredsstillende i produksjonsmiljø før brukeren får tilgang til tjenesten.