Lenkebaserte samtykker (legacy)

Her finner du beskrivelse over hvordan lenkebaserte samtykker implementeres.

Denne måten å sende sluttbrukeren til samtykkesiden er en eldre versjon av samtykkeløsningen i Altinn, og anbefales ikke for nye integrasjoner. Bruk i stedet forhåndsregistrerte samtykkeforespørsler.

Datakonsument må sende sluttbruker til samtykkesiden med en parameter som sier at den ønsker en autorisasjonskode tilbake etter at samtykke er gitt. Autorisasjonskoden benyttes til å hente token, som er nøkkelen som datakonsumenten benytter for å få tilgang til data hos datakilden.

Når låntaker for eksempel underveis i en søknadsprosess har angitt at han ønsker å gi samtykke til at opplysninger om han kan innhentes så må datakonsumenten sende brukeren til samtykkesiden i Altinn.

Nedenfor er et eksempel på URL til samtykkeside i produksjonsmiljøet i Altinn.
Dette er bare et eksempel som viser oppbyggingen. URL må tilpasses tjenesten som skal benyttes.

Skal samtykkesiden vises på f.eks. engelsk må parametre som DelegationContext og eventuelle metadata være på engelsk og verdi for engelsk må legges i LanguageCode.

URL

https://www.altinn.no/ui/AccessConsent/?Resources=4629_2.4630_2&CoveredBy=910514458&RedirectUrl=https://www.altinn.no&ValidToDate=2019-09-30%2010:30:00&LanguageCode=nb-NO&DelegationContext=Ved%20%C3%A5%20samtykke,%20gir%20du%20Skatteetaten%20rett%20til%20%C3%A5%20utlevere%20opplysninger%20om%20deg%20direkte%20til%20Banken%20AS.%20Banken%20f%C3%A5r%20opplysningene%20for%20%C3%A5%20behandle%20s%C3%B8knaden%20din%20om%20finansiering.&ResponseType=code&4629_2_inntektsaar=2016&4630_2_fraOgMed=2017-06&4630_2_tilOgMed=2017-08 

Forklaring til parameterne i url:

Parameter Format Obligatorisk/valgfri Beskrivelse
Resources xxxx_x Obligatorisk Tjenestekode og tjenesteutgavekode på tjenesten som datakilde har definert som samtykketjeneste. Kan også være flere tjenester dersom det skal samtykkes til å dele data fra flere datasett hos en eller flere datakilder. Tjenestekode og tjenesteutgavekode separeres med underscore og ved bruk av flere tjenester separeres disse med punktum (eks. Resources=4629_2.4630_1) Kodene må man få hos datakilde
CoveredBy organisasjonsnummer Obligatorisk Organisasjonsnummeret til datakonsument.
På samtykkesiden er det navnet som er knyttet til organisasjonsnummeret som presenteres.
OfferedBy organisasjonsnummer eller fødselsnummer Valgfri Inneholder fødselsnummer eller organisasjonsnummer til aktøren som det ønskes samtykke fra.
RedirectUrl gyldig url Obligatorisk Url som sluttbruker blir sendt tilbake til etter å ha samtykket/ikke samtykket til innsyn i data
ValidToDate YYYY-MM-DD hh:mm:ss Obligatorisk Dato og tidspunkt for når samtykket opphører
LanguageCode en
nb-NO
nn-NO
Valgfri Angir hvilket språk sluttbruker skal få opp samtykkesiden på. Kan velge mellom engelsk (en), bokmål (nb-NO) og nynorsk (nn-NO). Sendes ikke språkkode med kommer samtykkesiden opp på språket som er satt av bruker i profilen i Altinn
DelegationContext tekst Obligatorisk Beskrivelse fra datakonsument på hva som er formålet med samtykket. Det kan hende at det finnes føringer fra datakilde på utformingen av denne teksten. Sjekk med datakilde.
ResponseType code Obligatorisk Vil alltid være «code». Angir at man skal ha en autorisasjonskode i retur som skal benyttes for å hente token
Metadata tjenestekode_tjenesteutgavekode
_parameternavn=verdi
Valgfri For å gi ekstra metadata kan det defineres en eller flere samtykkeparameter som generelt er valgfri men kan påtvinges av utformingen av samtykketeksten som er definert av datakilde (eks. 4629_2_inntektsaar=2016)
UserToken Hex-enkodet SHA-256, eks: CF1F71474AF6B8F6241C1AE… Valgfri Kan oppgis som en SHA-256 hash av en brukers fødselsnummer (11 siffer uten mellomrom). Hvis oppgitt, blir denne sammenlignet med evt. allerede innlogget bruker i Altinn. Hvis bruker er innlogget med et annet fødselsnummer, blir brukeren bedt om å logge inn på nytt.