Samtykkeprosessen

Samtykkeprosessen ved eBevis

Når oppdragsgiver initierer en samtykkeforespørsel vil det bli sendt en sms og/eller epost med varsling om at brukeren har mottatt en ny forespørsel i Altinn. Brukeren logger seg inn i Altinn og finner en samtykkelenke i meldingsboksen til mottakers innboks – enten om det er brukeren som privatperson eller for en virksomhet.

NyMeldingInnboks MerInfoMelding

Ved å trykke på knappen “Behandle forespørsel om fullmakt” fremkommer det informasjon om hvilke beviskoder det bes om, hvem som spør og hvor lenge samtykket skal vare. Her har brukeren valget om å samtykke eller eventuelt avslå. SamtykkeVisning

Dersom samtykke blir gitt, får brukeren opp en kvitteringsside med informasjon om at oppdragsgiver nå kan hente data fra de respektive datakildene. BekreftetSamtykke

Når et samtykke er gitt vil brukeren finne informasjon under sin Profil, under overskriften Samtykke. Der vil alle aktive samtykker fremkomme i en samlet oversikt, samt en lenke til samtykkeloggen. ProfilSamtykkevisning VisningAlleSamtykker

Brukeren kan trykke seg inn på en av lenkene dersom det er ønsket å se hva det er samtykket til, og har samtidig mulighet til å trekke samtykke dersom det er ønskelig. SeEllerTrekkSamtykke

Under oversikten over alle aktive samtykker har brukeren en fullstendig logg over alle samtykker i Altinn. Her fremkommer det informasjon om et samtykke er gitt, utløpt, benyttet og trukket. Samtykkelogg

I vårt eksempel, med offentlige anskaffelser, vil oppdragsgiver få informasjon direkte inn i konkurranseverktøyet hvor de kan ta stilling til dataene som er mottatt. Her med informasjon om skatteopplysninger. InfoKonkurranseverktøy