Digital Post, Meldingstjenesten (Correspondence)

Altinns meldingstjeneste, også ofte kalt omtalt som Digital Post eller Correspondence i dokumentasjon, kan benyttes for å sende meldinger fra en offentlig aktør til virksomhetens eller innbyggers innboks i Altinn.

Tjenesteeier som ikke benytter eFormidling eller KS SvarUt løsningen (se avsnitt nedenfor) kan selv lage en eller flere meldingstjenester for å sende ut informasjon og brev.

Mottaker av en melding må alltid identifiserers ved hjelp av fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Tilgang til meldinger som mottas styres ved hjelp av tilgansstyringsløsningen i Altinn.

Du kan lese mer om Meldingstjenesten her

For tjenesteeiere som benytter eFromidling eller KS svarut

For virksomheter som benytter Digdirs eFormidlingsløsning finnes det en fellestjeneste posttjeneste i Altinn som benyttes. Les mer om hvordan du tar denne i bruk her.

For virksomheter som benytter KS sin Fiksplattform og SvarUt for å sende meldinger så finnes tilsvarende fellespostjeneste i Altinn. Informasjon om dette finner du på KS sin dokumentasjon av tjenesten.