Eksempelrespons fra data.altinn.no

Definisjon og full respons til klienter som henter tilsynsdata

Kommer