Datasett/datakilder

Oversikt over tilgjengelige datasett

Denne listen er bygd dynamisk basert på metadata-API-et til data.altinn.no. Du kan velge mellom å se datasettene i test eller prod med å sjekkboksen øverst til høyre. Hvert datasett kan ekspanderes for å vise hvordan datasettet er utformet, og hvilke autorisasjonsregler som ligger til grunn. Her finner du også eksempler på hvordan forespørsler kan utformes.