migration

Endinger i REST API for autentisering og virsomhetsbrukere for sluttbrukersystem

Siden er under konstruksjon Authentication Tjenesten benyttes for autentisere brukere med SNN/brukernavn og Altinn-passord. Hva skjer med tjenestene? Pålogging med Altinn-passord fases ut med Altinn 2. Fra Altinn 3 tilbys pålogging av brukere via maskinporten eller IDporten Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter Alle konsumenter må ta i bruk nye autentiseringsmekanismer for sine brukere i overgangen til Altinn 3 API. Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste Personer autentiseres ved hjelp av ID-porten Virksomhetsbrukere autentiserers ved hjelp av virksomhetsbrukere via Maskinporten. »

Endinger i REST API for autorisasjon for sluttbrukersystem

Siden er under konstruksjon RoleDefinitions API tilbyr operasjoner for å slå opp informasjon om roller i Altinn 2. Hva skjer med tjenesten? I forbindelse med overgang til Altinn 3 erstattes dagens Altinn roller med nye fullmaktsgrupper, se mer informasjon her. Det blir utviklet nye API for å hente ut informasjon om de nye fullmaktsgruppene i Altinn 3. Roledefinition-API i Altinn 2 vil ikke inneholde informasjon om fullmaktsgruppene i Altinn 3. »

Endinger i REST-API for Autorisasjonstjenester

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her Reportees Tjenesten benyttes for å hente ut liste over hvilke avgivere en bruker kan opptre på vegne av. Hva skjer med tjenesten? Denne tjenesten erstattes av Accessmanagement komponenten i Altinn 3. I Altinn 3 vil tjenesteeier kun få ut liste over avgivere som gitt bruker kan opptre på vegne av i kontekst av deres egne tjenester. I en overgangsfase så vil tjenesteeier kunne spørre både eksisterende API i Altinn 2 og nye API i Altinn 3 for å hente ut liste over alle avgivere en bruker kan opptre på vegne av, uavhengig av om tjeneste- eller rolle/fullmaktsdelegeringen er registert i Altinn 2 eller Altinn 3. »

Endinger i REST-API for events knyttet til Correspondence av mottaker

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her Events Tjenesten benyttes til å sjekke status på Correpondence i Altinn 2. Hva skjer med tjenesten? Tjeneste for å sende meldinger/digital post vil bli utviklet på nytt i Altinn 3. Da vil det også tilbys nye API-tjenester for å sjekke status på meldinger som er sendt. Ny funksjonalitet og API blir utviklet i løpet av 2024 i Altinn 3. Se beskrivelse av den nye tjenesten her: lenke kommer senere Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter Beskrives senere. »

Endringer i REST API for Innsynstjenester for sluttbrukersystem

Siden er under konstruksjon LookUp API tilbyr tjeneste for oppslag i datakilder som ligger utenfor Altinn 2. Hva skjer med tjenestene? Lookup tjenester i Altinn 2 vil etterhvert flyttes over til Altinn 3 av tjenesteeierne. For sluttbrukersystem som skal integrere seg mot innsynstjenester som flyttes så anbefaler vi at dere tar kontakt med tjenesteeier for mer informasjon. Generell informasjon om de nye apiene for å sende inn skjema i Altinn 3 finner dere her »

Endinger i REST-API for Kontaktinformasjon om virksomheter

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her Organizations Tjenesten benyttes til å hente ut hvilke kontaktinformasjon om virksomheter. Hva skjer med tjenesten? Denne erstattes av ny for å hente ut informasjon om virksomheters kontaktinformasjon i Altinn 3. Funksjonalitet og API forventes utviklet i 2025 i Altinn 3. Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter Beskrives senere. Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste Beskrives senere. »

Migreringsstrategi for REST-API for sluttbrukersystem

Disse sidene er under konstruksjon Altinn vil i første omgang hovedsaklig støtte JSON format i REST-apiene som utvikles. Noen nye API vil være forholdsvis enkelt å ta i bruk og vil kreve lite endring i systemer som bruker APIene. Men det vil også være tilfeller hvor nye API-tjenester endres mye og hvor det kreves større tilpasninger i systemer som konsumerer API. I disse tilfellene vil vil beskrive hva endringene går ut på under beskrivelse av strategi for de ulike API-tjenestene. »

Migreringsstrategi for REST-API for tjenesteeiere

Disse sidene er under konstruksjon Altinn vil i første omgang hovedsaklig støtte JSON format i REST-apiene som utvikles. Noen nye API vil være forholdsvis enkelt å ta i bruk og vil kreve lite endring i systemer som bruker APIene. Men det vil også være tilfeller hvor nye API-tjenester endres mye og hvor det kreves større tilpasninger i systemer som konsumerer API. I disse tilfellene vil vil beskrive hva endringene går ut på under beskrivelse av strategi for de ulike API-tjenestene. »

Migreringsstrategi for SOAP-API

Disse sidene er under konstruksjon SOAP tjenester videreføres ikke i Altinn 3 Altinn 2 tilbyr i dag API på både SOAP og REST. Det er besluttet at man ikke vil videreføre SOAP grensesnitt på Altinn 3 plattformen. Alle som i dag benytter SOAP må derfor forberede seg på at de er nødt til å gå over til REST. Vi anbefaler de som i dag benytter SOAP å vente med å ta i bruk REST til nye REST-API i Altinn 3 er tilgjengelig i Altinn 3. »

Endinger i REST-API for Tjenesteeierstyrt rettighetesregister (SRR)

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her SrrRight Tjenesten benyttes av tjenesteeier for å oppdatere regler i Tjenesteeierstyrt rettighetsregister (SRR). Hva skjer med tjenesten? Denne tjenesten erstattes med Resourceowner Rights Register (RRR) i Altinn 3 og det blir utviklet nye API for å oppdatere/hente ut informasjon om reglene. SrrRight API i Altinn 2 vil ikke inneholde informasjon om regler i RRR i Altinn 3. Funksjonalitet og API forventes levert Q1-Q4 2023 i Altinn 3 i forbindelse med roadmap-issue Klargjøre Altinn 3 for migrering av lenketjenester. »