ID-porten

Innlogging av person

Introduksjon

De fleste av Altinns API-er som er offentlig tilgjengelige krever at systemet som integreres med Altinn autentiseres som en sluttbruker, som regel en person. Systemet vil da kunne opptre som sluttbrukeren, og utføre tjenester på vegne av sluttbrukeren selv og andre personer eller organisasjoner som sluttbrukeren har roller og rettigheter hos - f.eks. sende inn skjemaer, hente meldinger fra det offentlig, administrere tilganger i virksomheter etc.

»

REST-forespørsler med ID-porten-token

I denne leksjonen vil vi følge stegene som er beskrevet i detalj på ID-portens dokumentasjonssider. Registrering av klienter Integrasjonsguide - Autentisering i ID-porten over OpenID Connect Vi anbefaler sterkt at man bruker disse ressursene hvis man trenger mer informasjon og at man gjennomgår disse etter at leksjonen er fullført for å forankre kunnskapen i OAuth2 og OpenID Connect sammenheng. Leksjonen er delt opp i følgende steg: »