GitHub

Veiledning API klient

Klienten vil gjøre følgende:

  1. Hente et OAuth2 bearer token fra Maskinporten.
  2. Hente et Altinn autentiseringstoken basert på Maskinporten tokenet.
  3. Konvertere et fødselsnummer til et Altinn reportee id
  4. Hente rettigheter som en person har for en virksomhet
  5. Gi nye rettigheter fra en virksomhet til en person
  6. Slette en rettighet en person har for en virksomhet
»