authorization

Endinger i REST-API for Autorisasjonstjenester

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her Reportees Tjenesten benyttes for å hente ut liste over hvilke avgivere en bruker kan opptre på vegne av. Hva skjer med tjenesten? Denne tjenesten erstattes av Accessmanagement komponenten i Altinn 3. I Altinn 3 vil tjenesteeier kun få ut liste over avgivere som gitt bruker kan opptre på vegne av i kontekst av deres egne tjenester. I en overgangsfase så vil tjenesteeier kunne spørre både eksisterende API i Altinn 2 og nye API i Altinn 3 for å hente ut liste over alle avgivere en bruker kan opptre på vegne av, uavhengig av om tjeneste- eller rolle/fullmaktsdelegeringen er registert i Altinn 2 eller Altinn 3. »

Endinger i REST-API for Kontaktinformasjon om virksomheter

Eksisterende REST API i Altinn 2 er dokumentert her Organizations Tjenesten benyttes til å hente ut hvilke kontaktinformasjon om virksomheter. Hva skjer med tjenesten? Denne erstattes av ny for å hente ut informasjon om virksomheters kontaktinformasjon i Altinn 3. Funksjonalitet og API forventes utviklet i 2025 i Altinn 3. Hvilke konsekvenser har dette for konsumenter Beskrives senere. Tjenester og API i Altinn 3 som erstatter eksisterende API-tjeneste Beskrives senere. »