architecture

Planer for migrering av tjenester i Altinn

Skjema-, innsyns- og samhandlingstjenester (under migrering) Migreringsstrategi Innen juni 2025 må alle skjematjenester enten være flyttet fra Altinn 2 til Altinn 3, avvikles eller implementeres på andre løsninger. Tjenesteeier er selv ansvarlig for å migrere disse tjenestene fra Altinn 2 til Altinn 3. Det innebærer at man må utvikle skjematjenesten på nytt som en 3.0 app. Her finner du veiledning for å komme i gang. Tjenesteeier kan allerede nå begynne å flytte sine tjenester, men det er fortsatt noe funksjonalitet som finnes i Altinn 2 som vi ikke har støtte for i Altinn 3. »