NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

OpenAPI (Swagger)

OpenAPI spesifikasjon (Swagger)