OpenAPI (Swagger)

OpenAPI spesifikasjon (Swagger)