API-nøkkel oversikt

Altinns API-nøkkel ressursoversikt

  • Hvis du ønsker å be om en ny API-nøkkel kan du gjøre det her.
  • For endringer på eksisterende API-nøkler ber vi deg kontakte Brukerstøtte på servicedesk@altinn.no.

API-nøkler og API-ressurser

API-nøkler for Altinn 2 blir avgrenset til deler av APIet som tilsvarer bruksområdene man oppgir når man bestiller en API-nøkkel. På et mer teknisk nivå sier vi at hver API-nøkkel gir tilgang til en eller flere API-ressurser. En API-ressurs er definert som kombinasjonen av API-endepunkt kategori og operasjon.

Dette fungerer veldig likt Scopes eller Rettighetspakker som man bruker i ID-porten og Maskinporten, men for å unngå forveksling prøver vi å unngå å omtale API-ressursene for API-nøkler med disse ordene.

For API-endepunkter på Altinns Virksomhet API så krever man at organisasjonsnummeret til den som bestiller API-nøkkelen er det samme som den som autentiserer seg i REST-forespørselen. Dette kravet er vist som OrgNrMustMatch i oversikten under.

API-endepunkt kategorier

De forskjellige API-endepunkt kategoriene for API-nøkler er:

API-endepunkt kategorier
LookUp
Message
Organization
UserProfile
Authorization
ServiceOwner
Broker

API-nøkkel operasjoner

REST operasjonene (eller CRUD operasjonene) er fordelt på 2 operasjoner for API-nøkler.

CRUD-operasjoner API-nøkkel operasjon
POST, PUT, DELETE .write
GET .read

API-endepunkt-ressurs oversikt

API-endepunkt API-ressurs
Metadata API
metadata ingen
Sluttbruker API
authentication/authenticatewithpassword ingen
authorization/token Authorization.read
authorization/RoleDefinitions Authorization.read
authorization/Rights Authorization.read, Authorization.write
authorization/apprights Authorization.read, Authorization.write
authorization/roles Authorization.read, Authorization.write
reportees/ReporteeConversion Authorization.read
reportees Organization.read
{who}/profile UserProfile.read
{who}/lookup LookUp.read
organizations Organization.read
{who}/messages/{messageId}/attachments Message.read, Message.write
{who}/messages/* Message.read, Message.write
{who}/authorization/* Authorization.read, Authorization.write
{who}/BrokerService Broker.read, Broker.write
Virksomhet API
consentRequests OrgNrMustMatch
delegationRequests Authorization.read, Authorization.write, OrgNrMustMatch
enterpriseusers OrgNrMustMatch
Tjenesteeier API
serviceowner ServiceOwner.read, ServiceOwner.write
  • ingen - Det er ingen krav om API-nøkkel på disse endepunktene.

Se også