API-oversikt

Generell informasjon og oversikt over Altinn 2 API.