24.2

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 24.1. Produksjonssettes 19. februar

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i SBL

Implementere støtte for Overgangs-API for Formidlingstjenesten i Altinn 2

Dette er en versjon av følgende issue https://github.com/Altinn/altinn-broker/issues/211

Diverse bugfix

Delegering av Altinn App med lowercase rollekoder i policy feiler å finne regler for delegering

Delegering av Altinn Apps med rollekoder i små bokstaver i policy i Altinn 3 feiler når man forsøker å delegere tilgang til denne i fra Altinn 2.

Delegeringen går tilsynelatende grønn/OK, men ingen regler blir faktisk forsøkt delegert mot Altinn 3 APIet da matching på rollekode feiler i oppbyggingen av regler som skal delegeres.

Årsak: sammenligning av hvilke roller bruker som delegerer selv har mot rollene fra policy i Altinn 3 gjøres nå på en case-sensitiv måte

Fix: case insensitiv sammenligning av rollekode