NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

24.1

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 24.1. Produksjonssettes 22. januar

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i SBL Bridge API

GET/sblbridge/authorization/api/parties returnerer null verdi for PartyUUID

Request : GET/{{EnvUrl}}/sblbridge/authorization/api/parties?userId=20000029

The mapping between ReporteeBE and Party was not updated to map PartyUUID

SBL Bridge rights delegation API should use AttributeMatch model for Action

Delegation model from access-management backend expected SBL bridge delegation API to use internal model with AttributeMatch as input for Action property.

As the change to only use Action as string value, only affect access-management external model and BFF.

Diverse bugfix

Timeout ved skriving til request log

Det har vært to hendelser med timeout mot request loggen. Det er ønskelig at dette kallet skal være synkront, men hvis konsekvensen er at man får mange feil fordi det er for høy samtidighet mot request logg, er det bedre at kallet er asynkront og potensielt kan feile uten å logge requesten.

Oppdatering: Nærmere gjennomgang av koden viser at det ikke er noen åpenbare forbedringspunkter. Loggingen er asykron. Feilene som ble logget fra produksjon medførte ikke at requestene i seg selv feilet.