23.9

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 23.9. Produksjonssettes 18. september

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i Portal

Requesten som sendes til Buypass endres fra SHA-1 til SHA-2 256 bit hash

Buypass støtter ikke lenger SHA-1 i signerings requester og derfor har Altinn endret sine requester slik at dette fortsatt skal virke. Detaljer fra Buypass: SHA-256 change information og implementation example

Hash algoritme er endret fra SHA-1 til SHA-2 256 samt at en av elementene er endret til å spesifisere hash algoritme.

Endringer i SBL

Bugfiks av logging av feil i EndUser system Autentisering

Tidligere har feil under Autentisering av EndUser system (for eksempel ved Låst bruker eller feil passord) har feilen blitt logget i Altinn Logg som en AgencySystemAuthenticationException som kan medføre forvirring når man analyserer logger. Vi har endret dette til å logge feilen som en EndUserSystemAuthenticationException.