23.5

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 23.5. Produksjonssatt 22. mai

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i SBL

Saner implementasjon mot gammel SDP / DPI løsning

Gammel ordning for SDP / DPI implementasjon saneres og er ikke lenger tilgjengelig. I tillegg er ny implementasjon nå oppe og kjører. Sanering medførte endringer i Unit-tester og krevde også endringer i enkelte base klasser for å forbedre mocking mot eksterne Rest tjenester.

Endringer i REST-API

Flere REST-tjeneste er antatt ikke tatt i bruk i Altinn 2. Disse er nå slått av i Altinn 2:

SluttbrukerAPI

  • GET, DELETE, POST operasjoner i DelegationRequest tjenesten (release 23.4)
  • DELETE, PUT, POST operasjoner i Roledefinitions tjenesten (release 23.5)
  • GET apprights, DELETE rightID, DELETE ruleGuid opersajoner i Rights tjenesten (release 23.5)
  • DELETE operasjon i Roles tjenesten (release 23.5)
  • GET apprights, DELETE ruleGuid/apprights, POST apprights operasjoner i Delegations tjenesten (release 23.5)

TjenesteeierAPI

  • GET apprights operasjon i APPrights tjenesten (release 23.5)
  • GET operasjon i Roledefinition tjenesten (release 23.5)

Feilrettinger

Variabelt språk på tjenesteeier under enkeltdelegering av tjenester

Det er utbedret en feil i visningen av tjenesteeier navn under enkeltdelegering av tjeneste tilgang. Dersom en tjeneste ikke har definert tekster på brukerens valgte visningsspråk i Altinn, ville navnet på tjenesteeier variere mellom tjenester. Navn på tjenesteeier finnes alltid spesifisert på alle tilgjengelige språk og vil nå alltid bli vist på brukerens valgte visningsspråk uavhengig av hvilke språk hver enkelt tjeneste tilbyr.