NB! Dokumentasjonen på dette nettstedet er for en løsning som skal avvikles innen juni 2026. Dokumentasjon for ny løsning finner du her.

23.4

Mindre forbedringer og feilrettinger

Release 23.4. Produksjonssatt 19. april

Vi minner også om endringer i Altinn 3.0.

Endringer i Portal

Endret grensesnitt mot ID-Porten - OIDC

Endret grensesnitt mot ID-Porten - OIDC Grensesnittet mot ID-Porten er endret fra protokollen SAML til OIDC.

Endre plasering og layout knapper API-delegering

Det er gjort noen endringer i UI for API delegering mellom release 23.3 og 23.4. Denne endringen vil ikke være synlig i portalen før den blir aktivert.

Skjermbilde som viser tilgang API

Skjermbilde som viser tilgang API2

Panel ikon for stort i mobil view

Ikon i panel for API-delegering er endret slik at det er en media query som endrer på stil basert på bredden til siden.

Endringer i REST

Slå av DelegationRequest API for sluttbrukersystem

Sluttbruker REST API kall er Feature toglet av og API Help er oppdatert med “Removed”

Skjermbilde som viser delegation request API

Feilrettinger

Engelsk tekst i panel for API-administrasjon

Endring av tekst fra “API your business accesses have delegated to other businesses”

til “API accesses your business have delegated to other businesses”